Összefoglaló

Diplomamunkámat 2000 szeptembere és decembere között a németországi Wuppertalban a Bergische Universität – Gesammthochschule Wuppertal Építésinformatika tanszékén készítettem el; s a Budapesti Műszaki Egyetem, Hidak és Szerkezetek Tanszékén adtam be.

Elsősorban egy kéthajós acélszerkezetű csarnok DIN szerinti statikai számítását végeztem el, majd elkészítettem annak tervrajzait, végül pedig az építoipari tervezoprogramok adatcseréjét vizsgáltam.

A statikai számítás során méreteztem a tetőburkolatot, a szelemeneket, az acélcsarnok keretszerkezetét, a csomópontokat s a merevítő rendszert. A statikai számításhoz a DIE nevű német statikai programot használtam, a számítást pedig Mathcad programmal végeztem.

A tervrajzokat a Bocad-3D acélszerkezet tervező programmal készítettem el. A teljes szerkezet 3 dimenziós modelljét, valamint néhány jellegzetes szerkezeti csomópontot ábrázoltam. A fo tartószerkezeti elemekrol (egy kiválasztott oszlop, gerenda, merevíto rendszer) gyártmányrajzokat, majd összeállítási tervrajzokat is készítettem.

Tanulmányoztam a különböző építőipari tervezőprogramok adatcseréjét. Különös tekintettel a szabványos német kommunikációs nyelvekre, majd külön megvizsgáltam a Bocad-3D CAD rendszer, és a ConSteel statikai program, valamint a Bocad-3D CAD rendszer és a DIE statikai program közvetlen adatcseréjét. Feltérképeztem, s értékeltem az adatcserét az átadható profilokra, valamint a működőképességre való tekintettel. Kipróbáltam az adatátvitelt, valamint elemeztem annak pontosságát, esetleges hibáit.

Végül a tapasztalatokat felhasználva felvázoltam egy adatcsere struktúrát mely kiküszöbölhetné a feltárt hibákat, ugyanakkor komplexitása miatt újabb problémákat vetne fel.

Munkám során felhasználtam az építésinformatika jelenlegi legkorszerűbb programjait, sőt fejlesztési verziókba is bepillanthattam; a felhasznált irodalom jelentős részét az interneten találtam; s a budapesti konzultációm is modern, interaktív körülmények között zajlott. Ezek után természetesen elkészítettem diplomamunkám CD változatát, valamint elhelyeztem az interneten is (http://www.bauing.uni-wuppertal.de/hegedus).

Köszönöm Univ.-Prof. Dr.-Ing. Georg Pegels úrnak a németországi, Horváth László egyetemi adjunktus úrnak pedig a magyarországi, („online”) konzultációkat. Christian Westphalnak, Alexander Kochnak, Jan Deinesnek a wuppertali segítséget, Családomnak, Angélának a kitartó szeretetet.

Wuppertal, 2000 december

Hegedűs Krisztián

 

[v_index/alairas_hu.htm]